Der er installeret fibernet med TV og Internet i antennelaugets område! 

Etableringen blev afsluttet den 1. november 2020.

Alle tilmeldte har modtaget mails med opfordring om at meddele eventuelle fejl og mangler snarest - seneste mail blev udsendt den 6. december 2020.

Læs mere her:

* Brev og liste over TV-kanaler       

* Bestillingsblanket med priser  OBS: 100 Mbit/s i materialet er nu 200 Mbit/s, samme pris.  

* NYT: Fibia-præsentation 14. jan. 2020 

* Information fra Fibia 

OBS: Antennelauget stoppede med at levere TV-signaler i december 2020.

 Links på denne side åbner i nyt browser-vindue.

Generalforsamlinger  
Ordinær 2021:  Invitation   Regnskab  Referat

Ordinær 2020:  Beretning   Regnskab  Generalforsamling blev ikke afholdt pga. corona

Ordinær 2019:  Referat   Beretning   Regnskab       

Ordinær 2018:  Referat   Beretning   Regnskab 

Ordinær 2017:  Referat   Beretning   Regnskab  

Ordinær 2016:  Referat   Beretning   Regnskab      

Ordinær 2015: Invitation  Beretning  Valgte kanaler  Referat  

Ordinær 2014:  Invitation   Beretning   Referat    

Ordinær 2013:  Referat og beretning 

Ekstraord. 2013:  Invitation  Bilag   Referat  

Ordinær  2012:   Beretning   Referat  

 

Vedtægter:  september 2013